بیمه آسیا

بیمه عمر و پس انداز

بیمه آسیا

اگر می‌خواهید از بیمه عمر خود رضایت داشته باشید بهتر است قبل از خرید بیمه عمر ، جدول بیمه عمر را به دست آورید. بیمه عمر محصولی است که در هر شرکت با سود و پوشش‌های مختلفی ارایه می‌شود و سود آن نیز یکسان نیست. در اینجا قصد داریم جدول محاسبه بیمه عمر آسیا را بررسی کنیم و ببینیم محاسبه بیمه عمر به چه صورت است و چه کمکی به بیمه‌گزار می‌کند. برای به دست آوردن جدول بیمه عمر آسیا لازم است که بیمه عمر را بشناسید و با عوامل تغییردهنده و تأثیرگذار در جدول محاسبه بیمه عمر نیز آشنا باشید.

بیمه عمر و پس انداز آسیا چیست؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری آسیا قراردادی بلندمدت بین شرکت بیمه آسیا و بیمه‌گزار است که مطابق آن، زندگی بیمه‌گزار تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و در صورت فوت وی طی مدت قرارداد به خانواده و یا ذی‌نفع او خسارت سرمایه فوت پرداخت می‌شود. بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد می‌تواند از پوشش‌های بیمه عمر استفاده کند. همچنین امکان دریافت وام بیمه عمر نیز برای بیمه‌گزار مهیا است. در قبال امکاناتی که بیمه عمر ارایه می‌دهد، بیمه‌گزار باید مبالغی را به عنوان حق بیمه پرداخت کند. بیمه آسیا با حق بیمه‌های پرداختی در امور اقتصادی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند و بیمه‌گزار را در سود حاصل از آن شریک می‌کند؛ در نتیجه در پایان هر سال به حق بیمه‌های پرداختی از سوی شرکت بیمه، سود بیمه عمر واریز می‌شود. سود واریزشده شامل سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت است. سود تضمینی را سازمان بیمه مرکزی تعیین می‌کند اما سود حاصل از مشارکت در هر سال مقدار متفاوتی دارد و مقدار دقیق آن در پایان هر سال مشخص می‌شود.

در بیمه عمر می‌توانید با هزینه‌ای اندک سرمایه قابل توجهی برای آینده فراهم کنید در حالی که هم‌زمان تحت پوشش‌های بیمه‌ای نیز قرار می‌گیرید.

جدول محاسبه بیمه عمر آسیا چطور به دست می‌آید؟

برای تهیه جدول بیمه عمر آسیا باید استعلام بیمه عمر بگیرید. در گذشته برای دریافت استعلام بیمه عمر به کارگزاری‌های این بیمه مراجعه می‌کرده‌اند اما امروزه با امکان استعلام آنلاین بیمه عمر آسیا می‌توانید در کوتاه‌ترین مدت استعلام بیمه عمر را تهیه کنید. در فرم استعلام موارد مهمی وجود دارد که در شرایط بیمه شما و همه محاسباتی که در جدول محاسبه بیمه عمر آسیا وجود دارد به طور مستقیم اثرگذار است و تغییر در این موارد می‌تواند جدول محاسبه بیمه عمر آسیا را نیز تغییر دهد.

چه اطلاعاتی در جدول محاسبه بیمه عمر آسیا وجود دارد؟


مدت یا سال‌های قرارداد

سن بیمه‌شده و سن بیمه‌گزار: اگر بیمه‌شده و بیمه‌گزار دو فرد متفاوت باشند سن هر کدام در طول مدت قرارداد نشان داده می‌شود.

سررسید سال بیمه‌ای: از تاریخ خرید بیمه‌نامه سررسید اقساط بیمه عمر آسیا به شما داده خواهد شد.

حق بیمه سالانه بدون پوشش‌های تکمیلی: در این قسمت مقدار حق بیمه‌ای که در طول هر سال باید پرداخت کنید را به شما نشان می‌دهد. در صورتی که بیمه‌گزار از پوشش‌های تکمیلی استفاده کند مقداری از حق بیمه‌های واریزی صرف هزینه ریسک این پوشش‌ها خواهد شد. در این ستون حق بیمه‌های پرداختی بدون احتساب هزینه ریسک پوشش‌های تکمیلی در نظر گرفته شده است.

مجموع حق بیمه‌های سالانه پوشش‌های تکمیلی: در این قسمت حق بیمه‌ای که سالانه بابت هزینه ریسک و ارایه پوشش‌های تکمیلی به بیمه‌گزار در نظر گرفته شده به بیمه‌گزار نشان داده می‌شود. بیمه‌گزار می‌تواند تعیین کند که این مقدار از حق بیمه‌های پرداختی کسر شود و یا جداگانه محاسبه گردد.

مجموع حق بیمه قابل پرداخت: تمام حق بیمه‌ای که بیمه‌گزار باید پرداخت کند که هم شامل حق بیمه سالانه بدون پوشش تکمیلی و هم مجموع حق بیمه‌های سالانه پوشش‌های تکمیلی می‌شود در اینجا نشان داده شده است.

حق بیمه قابل پرداخت در هر قسط: مبالغی که به عنوان حق بیمه تعیین کرده‌اید را در اینجا می‌توانید ببینید.

سرمایه بیمه عمر در صورت فوت: ضریب سرمایه فوت که در زمان استعلام تعیین کرده‌اید در این قسمت اثرگذار است و بر اساس آن در این ستون می‌توانید مقدار دقیق سرمایه فوت را ببینید. این مبلغ در صورت فوت بیمه‌گزار به ذی‌نفع و یا خانواده او پرداخت خواهد شد.

سرمایه بیمه عمر در صورت فوت حادثه: در این قسمت از جدول محاسبه بیمه عمر آسیا نیز مقدار دقیق سرمایه فوت بیمه‌گزار در اثر حوادث دیده می‌شود.

سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه: اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد دچار نقص عضو و ازکارافتادگی شود این خسارت را دریافت می‌کند.

هزینه پزشکی ناشی از حادثه: این ستون از جدول محاسبه بیمه عمر آسیا سرمایه هزینه‌های پزشکی را نشان می‌دهد. یعنی هر زمان که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد و در اثر حوادث در بیمارستان بستری شود و یا از امکانات درمانی استفاده کند، مقداری از این هزینه‌ها به وسیله این پوشش پرداخت می‌شود.

سرمایه بیمه امراض خاص: زمانی که بیمه‌گزار عمل قلب باز و یا پیوند اعضا اصلی بدن را انجام دهد و یا دچار سکته مغزی، سکته قلبی و سرطان گردد، سرمایه امراض خاص به وی تعلق می‌گیرد. در هر سال از بیمه عمر می‌توانید مقدار سرمایه امراض خاص را در جدول محاسبه بیمه عمر آسیا ببینید.

تعهدات پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه به علت ازکارافتادگی دائم و کامل: این پوشش برای رفاه حال بیمه‌گزاری که در اثر حوادث دچار ازکارافتادگی شده است ارایه می‌شود. با این پوشش بیمه‌گزار از پرداخت حق بیمه‌های باقی‌مانده معاف می‌شود در حالی که می‌تواند همانند قبل از امکانات بیمه عمر استفاده کرده و بیمه‌نامه فسخ نمی‌شود و بدون تغییر در مفاد آن تا پایان مدت‌زمان خود معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

تعهدات پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه (طرح حامی): اگر طرح حامی بیمه عمر آسیا را انتخاب کرده باشید مقادیر این پوشش را نیز مشاهده خواهید کرد.

واریزی اضافه در اندوخته: اگر غیر از حق بیمه پرداختی مبلغی را نیز در بیمه عمر سرمایه‌گذاری کرده باشید در این ستون از جدول محاسبه بیمه عمر آسیا می‌توانید مقادیر آن را ببینید.

اندوخته ریاضی در پایان سال بیمه‌ای: اندوخته ریاضی توسط روش‌های اکچواری و فرمول‌های ریاضی به دست می‌آید و اصطلاحی تخصصی است.

ارزش بازخرید در پایان سال بیمه‌ای: مقدار نهایی اندوخته بیمه عمر بیمه‌گزار در این قسمت آمده است. باید بگوییم این مقدار دقیق نیست چرا که سود حاصل از مشارکت در منافع در نظر گرفته نشده است.